header

Gus Reza Lirboyo Kediri: Profil Biodata Sanad Silsilah Keturunan dan Alamat Lengkap

Kamis 14-09-2023 / 15:40 WIB


Gus Reza Lirboyo Kediri: Profil Biodata Sanad Silsilah Keturunan dan Alamat Lengkap

Lahir dan Riwayat Keluarga:

Gus Reza, atau nama lengkapnya KH. Reza Ahmad Zahid, lahir pada 22 September 1980. Beliau adalah putra pertama dari enam bersaudara pasangan KH. Imam Yahya Mahrus dan Hj. Zakiyah Miskiyah. Ayahnya, KH. Imam Yahya Mahrus, merupakan tokoh kharismatik dan nyentrik yang berasal dari keluarga KH. Mahrus Ali, sesepuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Ibunya adalah putri KH. Muhammad Utsman al-Ishaqy, tokoh mursyid thoriqoh shufiyyah terbesar di Indonesia, yaitu Thoriqoh al Qodiriyyah wan Naqsabandiyyah.


Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau:

Dalam menuntut ilmu, Gus Reza menempuh pendidikan di SDN IV Lirboyo, dilanjutkan dengan tingkatan MTs dan Madrasah Aliyah di Tribakti Lirboyo. Selain itu, dia juga belajar di Madrasah Hidayatul Mubtadi’ien untuk pendidikan salaf hingga tingkatan Wustho. Pada tahun 1999, dia melanjutkan pendidikan di Al Ahqaff University Hadramaut Yaman dengan jurusan Syari'ah dan Hukum Perundang-undangan Negara, dan lulus pada tahun 2003.

Guru-guru Beliau:


×

Guru-guru yang mengajar Gus Reza selama menuntut ilmu antara lain:

  1. Imam Yahya Mahrus
  2. Azizi Hasbulloh

Habib Hasan bin Abdullah as Syathiry

Habib Salim bin Abdullah as Syathiry

Habib Umar bin Hafidz bin Syeikh Abu Bakar

Mengasuh Pesantren:

Gus Reza, yang saat itu berusia 31 tahun, diberi amanah untuk meneruskan Pesantren Al-Mahrusiyah. Beliau melibatkan adik-adiknya dalam menjalankan amanah ini bersama.

Murid-murid Beliau:

Murid-murid Gus Reza adalah para santri di pesantren Al-Mahrusiyah.

Jasa, Organisasi, dan Karier:

Gus Reza memiliki jasa-jasa berupa pendirian Nahdlatul Ulama di luar negeri, seperti PCINU di Yaman dan Pakistan. Beliau juga pernah terlibat dalam beberapa organisasi, termasuk menjadi Ketua Rabithoh Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Timur. Dalam karier keilmuannya, posisi yang pernah diduduki antara lain sebagai pengasuh pesantren Al-Mahrusiyah, wakil rektor 1 di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT), dan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2016-2021.###

TAG: #gus
Sumber:

BERITA TERKAIT